Přehled doporučených dokumentů

Nové dokumentární filmy:

 • human scaleLidský rozměr
 • Dánsko 2012, 77 minut
 • režie: Andreas M. Dalsgaard
 • přístupný
 • české titulky
 • školní vstupné od 50 Kč

Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost. Co se ale stane, když do centra našich výpočtů umístíme člověka a jeho potřeby? Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Chtějí si „vzít zpátky veřejný prostor.“ Takové uvažování podporují architekti a urbanisté z celého světa: od Kodaně po Peking, od Šanghaje po New Yorku, od Los Angeles po Melbourne a od Christchurche po Dháku. Film předává divákovi 40 let zkušeností s městským plánováním a říká: mezi budovami můžeme vytvořit život. Lidský rozměr je dokumentární sci-fi z budoucnosti, která už nastala.

V pěti kapitolách se Lidský rozměr z různých hledisek dotýká otázky, kde je ve městech místo pro intimitu a blízkost a jak si může architektura počínat, aby nalezla měřítko, v kterém se lidem bude žít přinejmenším stejně dobře jako autům. Ptá se po podstatě modernity a zkoumá, co a jak lze v urbanistice změnit

Vzdělávací motivy: život ve městě, veřejný prostor, velkoměsta světa, aktuální trendy a problémy světového urbanismu, městské plánování, člověk a jeho životní prostředí ve městě

Oblasti RVP: environmentální výchova, člověk a společnost – občanský a společenskovědní základ, geografie

_______________________________________________

 • smejdiŠmejdi
 • ČR 2013, 74 min.
 • režie: Silvie Dymáková
 • přístupný
 • vstupné od 60 Kč, premiéra 18. 4.

Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží. Senioři ze svých nuzných důchodů splácí horentní sumy za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se dušují, že už na žádnou akci nikdy nepojedou, jiní to nevydrží a jedou znovu. Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost?

Autorky tohoto filmu rok v převleku navštěvovaly akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických záběrů skryté kamery z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby. Již během svého vzniku vzbudil velký zájem médií, ale i policie, která podle informací získaných od autorů filmu začala některé firmy vyštřovat.

Film doporučujeme pro základní i střední školy. Má silný emocionální účinek a může vzbudit zájem o klíčové otázky, které se týkají nejen seniorů, ale i mladých lidí v roli vnoučat, která mohou své prarodiče před těmito praktikami chránit. Kromě toho je dobré si uvědomit, že podobné manipulativní strategie používá reklama cílená i na další skupiny obyvatel včetně mládeže. K filmu vzniká didaktický materiál pro školy ve spolupráci s režisérkou a odborníky na tuto problematiku.

Vzdělávací motivy: obchodní strategire a manipulace, reklama a její účinky, mezilidské vztahy, morálka, senioři a náš vztah k nim

Oblasti RVP: člověk a společnost – občanský a společenskovědní základ; mediální výchova, osobnostní a sociální výchova

Další informace, články, rozhovory a trailer najdete zde.

______________________________________

 • prezidentHledá se prezident
 • ČR 2013, 110 min.
 • režie: Tomáš Kudrna
 • přístupný
 • vstupné od 60 Kč

Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – první přímou volbu hlavy státu v České republice – zachytil režisér Tomáš Kudrna. Na pozadí dramatických událostí doprovázejících první prezidentské volby se tvůrcům podařilo zachytit obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií. Film přináší řadu pohnutých i humorných momentů z volebního zákulisí a přibližuje divákům soukromou tvář kandidátů i lidí v jejich blízkém okolí. Filmový štáb s většinou uchazečů o prezidentský úřad natáčel už od července minulého roku, zaznamenal dramatické okamžiky při shromažďování podpisů, zákulisí volebních kampaní devíti kandidátů v prvním kole i finále prezidentské volby v kole druhém . Ústřední osou filmu je cesta hlavních kandidátů od začátku jejich volební kampaně až k rozhodujícímu okamžiku volby.

Vzdělávací motivy: historicky první přímá volba prezidenta ČR, volební kampaně a strategie, role médií, vznik mediálního obrazu osobností

Oblasti RVP pro GYM: člověk a společnost – občanský a společenskovědní základ, dějepis; mediální výchova

Další info o filmu, trailer, články, rozhovory najdete zde.

_________________________________________

 • Občan K.
 • ČR 2012, 72 min.
 • režie: Michal Romeo Dvořák
 • přístupnost od 15 let
 • vstupné od 50 Kč

Skupina dvanácti umělců se vydává na průzkum tenké hranice osobní svobody. Zaměňují své identifikační průkazy a půl roku žijí pod cizími jmény. Díky občankám s počítačově manipulovanými fotografiemi se v tichosti žení, učí se pilotovat letadlo nebo vyřizují zbrojní pas. Svými činy tak vzdorují systému, který se snaží mít jejich životy co nejvíce pod kontrolou.

Stojí hladký chod společnosti za ztrátu soukromí? Odkrajují identifikační systémy kousky naší svobody? Mluvit o těchto věcech nestačí, je potřeba je zažít. Film Občan K. zachycuje dosud časově nejnáročnější projekt skupiny, který před našimi zraky převrací životy jejích členů naruby. Zatímco sledujeme vnitřní dynamiku Ztohoven, plánování i samotnou akci, začínáme tušit, že tentokrát bude systém tahat za kratší konec. Jeden člen prochází londýnskou celnicí tam a zpátky na občanku kamaráda, který vůbec neopustil Prahu, zatímco jiný je sám sobě svědkem na svatbě. Co bude následovat?

Projekty skupiny Ztohoven zpravidla vzbuzují zájem médií a svým dopadem přesahují obvyklé rámce současného umění. Pozornosti se dočkala i policií uzavřená výstava v improvizované galerii či text manifestu Občana K., nyní se však ukazují jako pouhé střípky mozaiky. Až film odkrývá pravý rozsah a povahu akce, která není ničím míň než hlubinnou sondou do společnosti a mechanismů, které zajišťují její fungování.

Vzdělávací motivy: občan, role státu, osobní svoboda, umělecký aktivismus, současné umění, Ztohoven, informační společnost

Oblasti RVP pro GYM: člověk a společnost – občanský a společenskovědní základ, umění a kultura, mediální výchova

Další info o filmu, prohlášení skupiny Ztohoven, ohlasy a trailer najdete zde.

____________________________________

 • 4. revoluce
 • režie: Carl-A. Fechner
 • Německo,  2010, 83 minut
 • německy, anglicky, francouzsky / české titulky
 • vstupné od 50 Kč

Film 4. revoluce přináší příspěvky vědců, držitelů Nobelovy ceny, politiků, aktivistů, ekonomů a podnikatelů do diskuze o budoucnosti energetiky. Na příkladech průkopnických projektů z deseti zemí světa tvůrci dokumentu ukazují, jak můžeme energii získávat, využívat a distribuovat. Od rodin v Mali a Bangladéši, přes revoluční využití alternativních energií v automobilovém průmyslu, až po kancelářskou budovu v Německu, která vyrábí více energie, než sama spotřebuje.

Všichni mají jeden společný cíl: Energetickou soběstačnost - úplné nahrazení energie z fosilních a jaderných paliv “čistou“ energií z obnovitelných zdrojů. Ta bude nejen ekologická, ale i levnější a demokratičtější. Koncentrace ekonomické moci v rukou velkých energetických korporací zmizí a bude nahrazena decentralizovanou sítí. Tato změna je tak radikální, že se hovoří o počínající revoluci: po průmyslové a zemědělské revoluci a revoluci informačních technologií přichází čtvrtá - energetická revoluce.

Klíčové vzdělávací motivy: udržitelný rozvoj, alternativní zdroje energie, obnovitelené zdroje energie, rozvojový svět, moderní technologie, ekonomicko-politický zájem versus ekologie

Vzdělávací oblasti RVP pro GYM: environmentální výchova, člověk a společnost – občanský a společenskovědní základ, člověk a příroda

Více  filmu a jednotlivých protagonistech, trailer zde.

_____________________________

 • Největší přání
 • Olga Špátová /CZ 2012
 • česky, 75 min.
 • přístupný, školní vstupné od 50 Kč
 • premiéra v září 2012

Jedná se o dokumentární projekt, jímž režisérka Olga Špátová navazuje na legendární filmy stejného názvu, které natočil její otec, dokumentarista Jan Špáta v roce 1964 a 1990. Zkoumá v něm, nakolik se posunuly hodnoty a jak se změnil život mladých lidí v naší zemi prostřednictvím otázky „jaké je vaše největší životní přání?“, kterou pokládá mladým lidem z různých sociálních skupin, z různých prostředí, spolků, iniciativ, s různým rodinným zázemím a pod. Film zajímavým způsobem zkoumá představy o životě současných mladých lidí a srovnává je s dřívějšími odpověďmi generace jejich prarodičů a rodičů.

Film se dotýká mnohých citlivých témat a otázek, které je možné dále ve výuce rozvíjet – jak se změnila česká společnost po roce 1989? Jak se mění představy mladých lidí o životě, jak se mění jejich hodnoty a priority? Jakým způsobem chtějí žít svůj život? Co znamená rodina v dnešní době? Jak mladí lidé chápou svobodu a dědictví komunismu? Proč se uchylují k extremistickým ideologiím? Mají právo na svobodný názor a kde jsou hranice svobody? Jaký je vztah mladých lidí k homosexualitě, k menšinám? Za co chce současný mladý člověk bojovat, o co se zasazuje, vůči čemu se vymezuje?

Vzdělávací oblasti RVP: člověk a společnost – občanská výchova a základy společenských věd, dějepis; průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova

K filmu jsme vytvořili didaktický materiál pro učitele ZŠ a SŠ – ke stažení zdarma zde.

Více info o filmu, trailer, foto zde. Oficiální stránky filmu zde.

____________________________

 • Rok konopí
 • Petr Slabý / CZ, 2012
 • česky, 90 min
 • přístupný, školní vstupné 50 Kč

V roce 2009 byl Janu Hrnčířovi diagnostikován nádor v oku. Aniž dodnes s jistotou ví, zda jde o zhoubný či nezhoubný nález, začal se intenzivně zajímat a možnosti léčby rakoviny. Ta ho zavedla až k léčebným vlastnostem konopí. Jako autor námětu a producent dal vzniknout celovečernímu filmu mapující téma konopí, jeho léčebných účinků a legislativního rámce nejen v České republice, ale i ve Světě – zvláště v Izraeli, kde je konopí zkoumáno již desítky let a tolik diskutovaná látka THC zde byla poprvé objevena. Rok konopí sleduje řadu postav, které se věnují tématu konopí z nejrůznějších úhlů. Potkáváme českého vědce Lumíra Hanuše, který konopí vnímá jako přírodní zdroj cenných látek. Rozmlouváme s objevitelem THC profesorem Raphaelem Mechoulem. Dozvídáme se o boji lékaře a konopného aktivisty Dušana Dvořáka. Po dva roky sledujeme časosběrnou metodou nemocné s diagnózou rakoviny nebo roztroušené sklerózy. Konopí a legislativní rámec České republiky komentují politické a policejní špičky, adiktologové, účastníci konference v parlamentu, příznivci Million Marihuana March a další. Film Rok konopí hledá hranici osobní svobody každého jednotlivce s právem na zdraví a zrcadlí absurdnost současné reality.

Vzdělávací oblasti RVP: člověk a zdraví – výchova ke zdraví; člověk a společnost – občanská výchova a zákady společenských věd; průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova

Více info o filmu a trailer zde.

____________________________

 • Urbanized
 • Gary Hustwit / USA, 2011
 • anglicky / české titulky, 85 min
 • přístupný, školní vstupné 50 Kč

Urbanized, poslední z dílů trilogie dokumentů Garyho Hustwita o designu (po filmech Helvetica a Objectified), představuje řadu nejvýznamnějších světových architektů, územních plánovačů, autorů strategií a myslitelů, včetně jmen jako Sir Norman Foster, Oscar Niemeyer, Rem Koolhaas, Jan Gehl, Amanda Burden, Enrique Peñalosa, Alejandro Aravena a dalších. Opomenuti nejsou ani obdivuhodní obyvatelé, kteří se zasloužili o změny ve svém městě.

Kdo má výsadu udávat tvar a tvář našich měst a jakým způsobem to dělá? Jaký vliv má vzhled a koncepce měst na naše životy? Dokument zkoumá širokou škálu urbanistických projektů ve dvanáctce měst napříč celou planetou, od iniciativ zasahujících do masivní infrastruktury až po dočasné zásahy. Urbanized tak otevírá globální diskuzi o budoucnosti našich měst.

Klíčové motivy: architektura, urbanizmus a plánování měst, životní prostředí, městská krajina, globální problémy

Vzdělávací oblasti RVP: umění a kultura – výtvarný obor; člověk a společnost – občanská výchova a základy společenských věd, zeměpis a geografie; člověk a zdraví – výchova ke zdraví; průřezová témata – myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova

Více info o filmu a trailer zde.

___________________________________________

 • Katka
 • Helena Třeštíková / CZ, 2009
 • česká verze, 90 min
 • přístupný od 12 let, školní vstupné 50 Kč.

Předchozí dva časosběrné dokumenty Marcela (2007) a René (2008) Heleny Třeštíkové se zabývaly osudy lidí, kteří byli vlivem nepříznivých okolností na hranici svých sil či na pokraji společnosti. Nejnovější celovečerní film Katka tyto dvě roviny spojuje v zacílení na stejnojmennou ženu, narkomanku, jež je sice schopna do jisté míry reflektovat svůj zápas s drogou, přesto jej znovu a znovu prohrává. Fyzické a psychické týrání, krádeže a prostituce jsou občas přerušeny vzepětím naděje, těhotenstvím, které by jí mohlo nabídnout životní motivaci.

K filmu jsou k dispozici metodické materiály zdarma – ke stažení ve formátu pdf zde.

Klíčové motivy: drogová závislost, mezilidské vztahy, zodpovědnost, mateřství, život na okraji společnosti

Vzdělávací oblasti RVP: člověk a zdraví – výchova ke zdraví; člověk a společnost – občanská výchova a zákady společenských věd; průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova (viz metodický materiál pro učitele); protidrogová prevence

Více info o filmu a trailer zde.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Programy pro školy, školní projekce se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.