Akreditované kurzy pro učitele

Nabízíme kurzy pro učitele s platnou akreditací ministerstva školství. Kurzy průběžně vypisujeme, v případě zájmu většího počtu učitelů/lektorů, můžeme vypsat též na požádání. Dotaty pište na info@aeroskola.cz

Aktuálně máme akreditaci na tyto kurzy:

Elektronická hudba a hudební technologie109123428_687714691804930_910091051561035979_n

Kurz má přinést bohacení hudební výchovy o současné hudební a technologické trendy. Přiblížení se dětem a jejich kontextu. Mnoho dětí běžně používá počítače a mobilní telefony. Do těchto technologií se narodily a většinou hravě ovládnou nové softwary a další technologie. Můžeme jim ukázat, jak je mohou využívat tvůrčím způsobem a ke svému rozvoji. Seznámení s bohatou historií elektronické hudby:

umožní pochopení současné populární hudby i rozvoj jejího kritického poslechu a vědomé uchopení velmi mocné hudební formy

Demokratizace hudební tvorby:

možnost rozvoje tvůrčích dovedností pro širší spektrum dětí, které klasické ZUŠ nedokáží oslovit.

Bourání stereotypů a bariér spojených s elektronickou / počítačovou hudbou a hudebními technologiemi:

elektronickou hudbu i její tvůrce a tvůrkyni si většinové publikum často spojuje s hedonistickou klubovou kulturou a považuje ji za primitivní, nedostatečnou, méně tvůrčí nebo člověku nepřirozenou. Svět zvukového umění je ale mnohem hlubší.

Hledání dostupných řešení v oblasti výuky a popularizace elektronické hudby.

Kurz animované tvorby pro učiteleKublak 2

Kurz animované tvorby navazuje na náš Kurz filmové tvorby pro učitele. Specializuje se výhradně na animovanou tvorbu, a to především na klasickou ruční stop motion animaci. Zahrnuje ale také dostupné techniky počítačové animace. Kurz si klade za cíl připravit především učitele výtvarné, ale i mediální a filmové a audiovizuální výchovy na teoretickou a praktickou práci s animací ve výuce a při vedení zájmových činností souvisejících s filmem. Animovaný film je skvělým prostředkem pro propojování výtvarné, filmové a mediální výchovy, spojuje moderní technologie a klasickou ruční výtvarnou tvorbu. Má u nás dlouholetou tradici.Kurz animace nabízí učitelům vhled do současných trendů ve výuce animace. Kombinuje přednášky, praktická cvičení a ukázky ověřených vzdělávacích programů. Ukazuje animaci také jako metodu propojení klasických výtvarných technik s moderními technologiemi. Účastník se během kurzu naučí rozpoznávat jednotlivé animační techniky, naučí se používat animační programy a technické prostředky, zejména:

  • Kreslená animace
  • Plošková animace
  • Pixilace
  • Materiálová animace
  • Objektová animace
  • Loutková animace
  • Základy počítačové animace
  • Programy Stop Motion Studio, Dragonframe, AnimatorHD, DaVinci Resolve

Účastníci zjistí, jakým způsobem se na výuku animace připravit a co všechno je k tomu potřeba za vybavení. Po absolvování kurzu bude schopen s žáky film připravit, natočit, sestříhat a ozvučit. Bude se orientovat v základních animačních principech, časování, dynamice pohybu. Bude schopen zařadit animaci do výuky výtvarné výchovy. Bude umět animaci využít pro interdisciplinární výuku. Veškerá probíraná témata budou po celou dobu zasazována do kontextu školy a práce s žáky a studenty tak, aby učitel dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce. Lektoři čerpají z několikaleté zkušenosti pedagogické práce s animovaným filmem s dětmi, žáky, studenty a dospělými v rámci školní i mimoškolní výuky.

Kurz filmové tvorby pro učitelespatova

Kurz filmové výchovy si klade za cíl připravit učitele výtvarné, mediální a filmové a audiovizuální výchovy na teoretickou a praktickou práci s filmem ve výuce a při vedení filmového klubu a dalších zájmových činností souvisejících s filmem. Film zde není pojímán jako doplněk výuky, nebo ilustrace probíraného tématu, ale jako samotný předmět výuky. Nově zavedená filmová a audiovizuální výchova nahlíží film jako svébytný umělecký vyjadřovací prostředek a jako takový se jej snaží žákům a studentům představit prostřednictvím percepčních činností i prostřednictvím vlastní filmové tvorby, což ovšem vyžaduje kvalifikovaného učitele, který bude rozumět filmovému médiu a bude ovládat základy filmové řeči jak teoreticky, tak i prakticky. Kurz filmové výchovy nabízí učitelům vhled do současných trendů v české i světové filmové výchově a zaměřuje se zejména na propojení metod zaměřených na filmovou percepci a analýzu s autorskou tvorbou filmu (scénář, natáčení, střih).  Kurz kombinuje přednášky a praktická cvičení se seminárními rozbory filmů a s ukázkami ověřených vzdělávacích programů. Učitel si během kurzu vyzkouší filmovou analýzu, i samotnou práci s kamerou, psaní scénáře, postprodukci filmu na počítači. Veškerá probíraná témata budou po celou dobu zasazována do kontextu školy a práce s žáky a studenty tak, aby učitel dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce. Lektoři čerpají z několikaleté zkušenosti pedagogické práce s filmem s dětmi, žáky, studenty a dospělými v rámci školní i mimoškolní výuky.

Kurz VJingu a videomappingu pro učitele

Aktuální termín zde!IMG_1230

VJing je vizuální disciplína známá hlavně z klubů a koncertů. Postupy a principy VJingu se ale využívají i v uměleckých audiovizuálních instalacích, v divadle a také ve škole. Nejrůznější aplikace, programy a nástroje VJingu nabízí širokou škálu uplatnění v rámci výuky uměleckých oborů ve školním i mimoškolního vzdělávání. VJing může propojovat výtvarnou, filmovou i hudební výchovu. Postupy živé animace kombinují animační, počítačové a vyprávěcí dovednosti. Videomapping umožňuje kombinovat výtvarná, filmová, hudební a počítačová díla v jedinečnou audiovizuální performance v daném konkrétním místě a prostoru.Cílem kurzu je seznámit učitele se základními postupy tohoto oboru, vybavením a softwarem, tak, aby učitel byl schopen využít těchto postupů ve své výuce výtvarných oborů s ohledem na daný předmět a cíl. VJing a videomapping jsou moderní způsoby kreativní práce s audiovizuálními obsahy. Učitelům přinesou nové možnosti práce s videem a a animací ve výuce. Postupy VJingu uplatní také v mezioborových projektech ve spolupráci s učiteli dramatického nebo hudebního oboru při přípravě multimediálních vystoupení a prezentací.

Komentáře nejsou povoleny.