Filmový plakát

Charakteristika programu:

  • Cílová skupina: doporučeno pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Program lze přizpůsobit i pro střední školy.
  • Místo: program lze navštívit pouze v kině Světozor, kde je k dispozici výtvarný ateliér.
  • Max. počet účastníků: 35 žáků + pedagogický doprovod
  • Délka programu: 120 minut
  • Vstupné: 100 Kč/žák

Edukační program pro školy seznamuje žáky teoreticky i prakticky s fenoménem filmového plakátu. Probíhá formou animace aktuální výstavy filmových plakátů ve foyer kina ve spojení s prezentací a projekcí v sále a s výtvarnou dílnou, kde žáci tvoří plakát pro zhlédnutý krátký film.

Cílem programu je soustředit pozornost žáků základních škol na filmový plakát jako na svébytnou součást vizuální kultury a blíže je seznámit s problematikou tvorby a percepce filmového plakátu, se základními funkcemi, typy a výtvarnými formami filmového plakátu a se vzájemnými vztahy mezi samotnými filmy a jejich plakáty.

Program využívá unikátní archiv československého a světového filmového plakátu, který se v kině Světozor nachází. Sbírky si můžete prohlédnout na stránkách Terryho ponožky.

Speciální nabídka pro umělecké SŠ, VOŠ a VŠ

Pro starší studenty a pro zájemce z grafických a uměleckých škol nabízíme i přednášku o historii československého plakátu od počátků do současnosti s množstvím ukázek nebo přednášky zaměřené na konkrétní osobnosti grafického designu. Přednášky vede kurátor archivu a výstav Pavel Rajčan. Lze je zorganizovat u vás ve škole, nebo ve Světozoru a to i pro větší skupiny studentů.

Web archivu s portréty tvůrců

Na webových stránkách archivu www.terryhoponozky.cz naleznete portréty nejvýznamnějších tvůrců československého plakátu s ukázkami jejich další neplakátové grafické tvorby a zajímavými odkazy na články a další informace.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.